HOME HEALTH CHECK PRIVACY CONTACT
Werkgevers die met het thema gezondheid en vitaliteit aan de slag willen gaan, maken met het uitvoeren van een Gezondheids- & Vitaliteits-check een goede start. De check geeft medewerkers inzicht in hun gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid en adviseert over wat zij kunnen doen om hun gezondheid en vitaliteit te verbeteren. Het is een van de stappen die bijdragen  aan het vergroten van de bewustwording. Tevens is het een instrument dat de werkgever inzicht geeft in werkgerelateerde risico’s. Ook stelt het de werkgever in staat om de thema’s gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid onder de aandacht te brengen. De resultaten van de check worden besproken in het managementteam en bieden inzicht in de uitdagingen en mogelijkheden op het vlak van duurzame inzetbaarheid. Het vergroten van de gezondheid en vitaliteit van medewerkers heeft een positieve invloed op: arbeidsverzuim en de daaraan gerelateerde kosten en belasting van de andere medewerkers verbeteren van de inzetbaarheid langer klachtenvrij in het arbeidsproces veiligheid in het werk arbeidssatisfactie Opties Gezondheid & Vitaliteitscheck

1. Uitgebreide vragenlijst 'Gezondheid, leefstijl en werkbeleving.’

De antwoorden op de vragen geven inzicht in de gezondheid, leefstijl en werkbeleving van de deelnemers. De antwoorden stellen de consulent in staat om in combinatie met de gemeten waarden de deelnemer een goed advies te geven.

2. Metingen

Lengte en gewicht BMI en tailleomtrek Vetpercentage Bloeddruk Bloedonderzoek Urineonderzoek Audiometrie Duuruithoudings-vermogen Hartritme variabiliteitsmeting Functional Movement Screen Longfunctie Visusonderzoek

3. Persoonlijk adviesgesprek

In het adviesgesprek worden de gemeten waarden toegelicht. Tesamen met de antwoorden op de vragenlijst ‘Gezondheid, leefstijl en werkbeleving wordt de leefstijl besproken en mogelijkheden tot verbetering (indien gewenst) aan gegeven. Eventuele vragen worden beantwoord.

4. Bedrijfsrapportage

In de rapportage voor het management word op groepsniveau verslag gedaan van de resultaten uit de ‘Vragenlijst Leefstijl, Gezondheid en Werkbeleving (VLGW), de resultaten van de Vitaliteitscheck, de resultaten uit de behoeftepeiling en de door de deelnemers ingevulde evaluatie. Uit de informatie zijn de resultaten van individuele deelnemers niet te herleiden. De rapportage is gebasseerd op de gegevens van deelnemers die daarvoor hun toestemming hebben gegeven. De rapportage wordt aan het management gepresenteerd.

5.  Samenvatting rapportage voor medewerkers

In een folder op A5 formaat wordt een samenvatting van de bedrijfspaoortage gepresenteerd. UIteraard is het mogelijk om groepsgewijs de gegevens toe te lichten aan de medewerkers.

Voorlichting en communicatie

Wij gaan samen van start! Wij komen op bezoek en leggen uit wat de Vitaliteitscheck voor de werkgever en medewerker kan betekenen. De planning wordt vanaf het begin tot het einde van het traject afgestemd, waarbij wij zoveel mogelijk werkzaamheden uit handen nemen. Er worden praktische afspraken gemaakt omtrent het plan van aanpak en bijvoorbeeld de procedures rondom doorverwijzing en vertrouwelijkheid.

Uitvoering

De communicatie met de medewerkers is van groot belang voor het draagvlak en vertrouwen. Het vormt de basis voor een geslaagde uitvoering. De voorlichting bestaat uit een startbijeenkomst op het bedrijf en het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal in de vorm van nieuwsbrieven, posters en monitorpresentaties. De uitvoering van de Vitaliteitscheck vindt plaats op het bedrijf en bestaat uit de vragenlijst ‘Gezondheid, leefstijl en werkbeleving’, het afnemen van het onderzoek en een persoonlijk adviesgesprek. In het gesprek worden de volgende zaken besproken: de antwoorden op de vragenlijst, de resultaten van het onderzoek en er wordt, indien gewenst, advies gegeven. Het totale onderzoek duurt, afhankelijk van de gekozen opties, tussen de 30 en 90 minuten.

Rapportage en persoonlijk advies

Na deelname ontvangen de medewerkers een persoonlijk rapport en vervolgens hebben zij een  adviesgesprek met de consulent Leefstijl & Werk. In het gesprek worden de resultaten doorgenomen en ontvangt de medewerker advies op maat.

Bedrijfsrapportage

De resultaten, conclusies en aanbevelingen worden schriftelijk gerapporteerd en mondeling gepresenteerd op groepsniveau (leefstijlprofiel, werkbeleving, fitheids- en gezondheidsvariabelen, waardering en tevredenheid van medewerkers). Bij het opstellen wordt de AVG in acht genomen.
Werkgevers die met het thema gezondheid en vitaliteit aan de slag willen gaan, maken met het uitvoeren van een Gezondheids- & Vitaliteits- check een goede start. De check geeft medewerkers inzicht in hun gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid en adviseert over wat zij kunnen doen om hun gezondheid en vitaliteit te verbeteren. Het is een van de stappen die bijdragen  aan het vergroten van de bewustwording. Tevens is het een instrument dat de werkgever inzicht geeft in werkgerelateerde risico’s. Ook stelt het de werkgever in staat om de thema’s gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid onder de aandacht te brengen. De resultaten van de check worden besproken in het managementteam en bieden inzicht in de uitdagingen en mogelijkheden op het vlak van duurzame inzetbaarheid. Het vergroten van de gezondheid en vitaliteit van medewerkers heeft een positieve invloed op: arbeidsverzuim en de daaraan gerelateerde kosten en belasting van de andere medewerkers verbeteren van de inzetbaarheid langer klachtenvrij in het arbeidsproces veiligheid in het werk arbeidssatisfactie Opties Gezondheid & Vitaliteitscheck

1. Uitgebreide vragenlijst 'Gezondheid,

leefstijl en werkbeleving.’

De antwoorden op de vragen geven inzicht in de gezondheid, leefstijl en werkbeleving van de deelnemers. De antwoorden stellen de consulent in staat om in combinatie met de gemeten waarden de deelnemer een goed advies te geven.

2. Metingen

Lengte en gewicht BMI en tailleomtrek Vetpercentage Bloeddruk Bloedonderzoek Urineonderzoek Audiometrie Duuruithoudings-vermogen Hartritme variabiliteitsmeting Functional Movement Screen Longfunctie Visusonderzoek

3. Persoonlijk adviesgesprek

In het adviesgesprek worden de gemeten waarden toegelicht. Tesamen met de antwoorden op de vragenlijst ‘Gezondheid, leefstijl en werkbeleving wordt de leefstijl besproken en mogelijkheden tot verbetering (indien gewenst) aan gegeven. Eventuele vragen worden beantwoord.

4. Bedrijfsrapportage

In de rapportage voor het management word op groepsniveau verslag gedaan van de resultaten uit de ‘Vragenlijst Leefstijl, Gezondheid en Werkbeleving (VLGW), de resultaten van de Vitaliteitscheck, de resultaten uit de behoeftepeiling en de door de deelnemers ingevulde evaluatie. Uit de informatie zijn de resultaten van individuele deelnemers niet te herleiden. De rapportage is gebasseerd op de gegevens van deelnemers die daarvoor hun toestemming hebben gegeven. De rapportage wordt aan het management gepresenteerd.

5.  Samenvatting rapportage voor

medewerkers

In een folder op A5 formaat wordt een samenvatting van de bedrijfspaoortage gepresenteerd. UIteraard is het mogelijk om groepsgewijs de gegevens toe te lichten aan de medewerkers.

Voorlichting en communicatie

Wij gaan samen van start! Wij komen op bezoek en leggen uit wat de Vitaliteitscheck voor de werkgever en medewerker kan betekenen. De planning wordt vanaf het begin tot het einde van het traject afgestemd, waarbij wij zoveel mogelijk werkzaamheden uit handen nemen. Er worden praktische afspraken gemaakt omtrent het plan van aanpak en bijvoorbeeld de procedures rondom doorverwijzing en vertrouwelijkheid.

Uitvoering

De communicatie met de medewerkers is van groot belang voor het draagvlak en vertrouwen. Het vormt de basis voor een geslaagde uitvoering. De voorlichting bestaat uit een startbijeenkomst op het bedrijf en het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal in de vorm van nieuwsbrieven, posters en monitorpresentaties. De uitvoering van de Vitaliteitscheck vindt plaats op het bedrijf en bestaat uit de vragenlijst ‘Gezondheid, leefstijl en werkbeleving’, het afnemen van het onderzoek en een persoonlijk adviesgesprek. In het gesprek worden de volgende zaken besproken: de antwoorden op de vragenlijst, de resultaten van het onderzoek en er wordt, indien gewenst, advies gegeven. Het totale onderzoek duurt, afhankelijk van de gekozen opties, tussen de 30 en 90 minuten.

Rapportage en persoonlijk advies

Na deelname ontvangen de medewerkers een persoonlijk rapport en vervolgens hebben zij een  adviesgesprek met de consulent Leefstijl & Werk. In het gesprek worden de resultaten doorgenomen en ontvangt de medewerker advies op maat.

Bedrijfsrapportage

De resultaten, conclusies en aanbevelingen worden schriftelijk gerapporteerd en mondeling gepresenteerd op groepsniveau (leefstijlprofiel, werkbeleving, fitheids- en gezondheidsvariabelen, waardering en tevredenheid van medewerkers). Bij het opstellen wordt de AVG in acht genomen.
OUDE VRIELINK GEZONDHEIDSMANAGEMENT B.V. © 2019
Werkgevers die met het thema gezondheid en vitaliteit aan de slag willen gaan, maken met het uitvoeren van een Gezondheids- & Vitaliteits-check een goede start. De check geeft medewerkers inzicht in hun gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid en adviseert over wat zij kunnen doen om hun gezondheid en vitaliteit te verbeteren. Het is een van de stappen die bijdragen  aan het vergroten van de bewustwording. Tevens is het een instrument dat de werkgever inzicht geeft in werkgerelateerde risico’s. Ook stelt het de werkgever in staat om de thema’s gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid onder de aandacht te brengen. De resultaten van de check worden besproken in het managementteam en bieden inzicht in de uitdagingen en mogelijkheden op het vlak van duurzame inzetbaarheid. Het vergroten van de gezondheid en vitaliteit van medewerkers heeft een positieve invloed op: arbeidsverzuim en de daaraan gerelateerde kosten en belasting van de andere medewerkers verbeteren van de inzetbaarheid langer klachtenvrij in het arbeidsproces veiligheid in het werk arbeidssatisfactie Opties Gezondheid & Vitaliteitscheck

1. Uitgebreide vragenlijst 'Gezondheid, leefstijl en werkbeleving.’

De antwoorden op de vragen geven inzicht in de gezondheid, leefstijl en werkbeleving van de deelnemers. De antwoorden stellen de consulent in staat om in combinatie met de gemeten waarden de deelnemer een goed advies te geven.

2. Metingen

Lengte en gewicht BMI en tailleomtrek Vetpercentage Bloeddruk Bloedonderzoek Urineonderzoek Audiometrie Duuruithoudings-vermogen Hartritme variabiliteitsmeting Functional Movement Screen Longfunctie Visusonderzoek

3. Persoonlijk adviesgesprek

In het adviesgesprek worden de gemeten waarden toegelicht. Tesamen met de antwoorden op de vragenlijst ‘Gezondheid, leefstijl en werkbeleving wordt de leefstijl besproken en mogelijkheden tot verbetering (indien gewenst) aan gegeven. Eventuele vragen worden beantwoord.

4. Bedrijfsrapportage

In de rapportage voor het management word op groepsniveau verslag gedaan van de resultaten uit de ‘Vragenlijst Leefstijl, Gezondheid en Werkbeleving (VLGW), de resultaten van de Vitaliteitscheck, de resultaten uit de behoeftepeiling en de door de deelnemers ingevulde evaluatie. Uit de informatie zijn de resultaten van individuele deelnemers niet te herleiden. De rapportage is gebasseerd op de gegevens van deelnemers die daarvoor hun toestemming hebben gegeven. De rapportage wordt aan het management gepresenteerd.

5.  Samenvatting rapportage voor medewerkers

In een folder op A5 formaat wordt een samenvatting van de bedrijfspaoortage gepresenteerd. UIteraard is het mogelijk om groepsgewijs de gegevens toe te lichten aan de medewerkers.

Voorlichting en communicatie

Wij gaan samen van start! Wij komen op bezoek en leggen uit wat de Vitaliteitscheck voor de werkgever en medewerker kan betekenen. De planning wordt vanaf het begin tot het einde van het traject afgestemd, waarbij wij zoveel mogelijk werkzaamheden uit handen nemen. Er worden praktische afspraken gemaakt omtrent het plan van aanpak en bijvoorbeeld de procedures rondom doorverwijzing en vertrouwelijkheid.

Uitvoering

De communicatie met de medewerkers is van groot belang voor het draagvlak en vertrouwen. Het vormt de basis voor een geslaagde uitvoering. De voorlichting bestaat uit een startbijeenkomst op het bedrijf en het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal in de vorm van nieuwsbrieven, posters en monitorpresentaties. De uitvoering van de Vitaliteitscheck vindt plaats op het bedrijf en bestaat uit de vragenlijst ‘Gezondheid, leefstijl en werkbeleving’, het afnemen van het onderzoek en een persoonlijk adviesgesprek. In het gesprek worden de volgende zaken besproken: de antwoorden op de vragenlijst, de resultaten van het onderzoek en er wordt, indien gewenst, advies gegeven. Het totale onderzoek duurt, afhankelijk van de gekozen opties, tussen de 30 en 90 minuten.

Rapportage en persoonlijk advies

Na deelname ontvangen de medewerkers een persoonlijk rapport en vervolgens hebben zij een  adviesgesprek met de consulent Leefstijl & Werk. In het gesprek worden de resultaten doorgenomen en ontvangt de medewerker advies op maat.

Bedrijfsrapportage

De resultaten, conclusies en aanbevelingen worden schriftelijk gerapporteerd en mondeling gepresenteerd op groepsniveau (leefstijlprofiel, werkbeleving, fitheids- en gezondheidsvariabelen, waardering en tevredenheid van medewerkers). Bij het opstellen wordt de AVG in acht genomen.